Arrow Travel 綠色生態遊 | 3月精選旅遊

【牛年行大運一天團】
【Arrow Travel 綠色生態遊 3月精選旅遊,返黎喇! 返黎喇! 返黎喇!】
第一擊 – 轉好運 + 許靚願一天遊
沙田車公廟 – 轉個好運來 !
林村許願樹 – 許個靚願 !
享用蔚豪新春行大運開運午宴
每位團費只需HK$168
辛苦咗咁耐,係時候鬆一鬆啦!快D搵 #雅達旅運有限公司#ArrowTravelAgency !
查詢及報名:9865 3008
歡迎facebook inbox查詢
記得留意我哋嘅Update啊!

本地遊 #綠色旅遊

假期好去處 #開年飯 #牛年行大運一天團

沙田車公廟#車公廟#沙田公園 #蔚豪

林村#許願樹